CSIDC 2001
O súťaži
O projekte
O logu
Výsledky
Členovia tímu
Download
Fotky
Odkazy