STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Internetová stránka tímu, ktorý zastupoval STU v medzinárodnej počítačovej súťaži Computer Society International Design Competition 2002.

Po minuloročných úspechoch (ročníkoch 2000 a 2001) sa nám opäť podarilo prebojovať do finále a tentokrát sme získali vynikajúce tretie miesto.

Diplom z CSIDC

Pri riešení projektu CSIDC 2002 sme sa stretli so širokou podporou nášho okolia. Naše poďakovanie patrí predovšetkým docentke Márii Bielikovej ako aj celej Katedre informatiky a výpočtovej techniky FEI STU v Bratislave.
Ďalej by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Hewlett Packard za zapožičanie PDA zariadenia iPAQ Pocket PC H3780 a tiež rodičom a priateľom za ich podporu a trpezlivosť, ktorú voči nám prejavili počas posledného roka.