CSIDC 2006

NatuLore

O projekte

NatuLore predstavuje kolaboratívnu encyklopédiu, obsahujúcu informácie viazané na geografickú polohu, prístupné používateľom priamo v prírode.

Vzhľadom na tému súťaže—Protecting, Enhancing and Securing the Environment, sme si stanovili za cieľ chrániť prírodu tým, že dáme ľuďom šancu spoznať ju.

Informácie v NatuLore sú prístupné s pomocou mobilného zariadenia, desktopovej aplikácie a tiež webového portálu, podobného wikipedii. Všetci používatelia majú možnosť získavať, upravovať, a tiež mazať informácie obsiahnuté v systéme. Toto prináša riziko vandalizmu, ktoré sme sa snažili riešiť návrhom systému, ktorý vandalizmus odhalí, a s využitím prístupov zabezpečujúcich učenie sa mu vie časom aj do istej miery zabrániť.