CSIDC 2006

NatuLore

Tu si môžete prezrieť niektoré fotografie, ktoré vznikli počas prác na projekte a najmä užívania si jeho výsledkov.

Imagine Cup

Imagine Cup-Víťazi

Imagine Cup

Imagine Cup-Víťazi

IIT.SRC 2006

IIT.SRC 2006

IIT.SRC 2006

IIT.SRC 2006

Imagine Cup-Maribor

IIT.SRC 2006

jedna z výhierna konferencii IIT.SRCodovzdávanie ocenení na IIT.SRCúčastníci IIT.SRCna stredo-východoeurópskom kole súťaže Imagine Cupnajlepší tím zo Slovenska v česko-slovenskom filnále súťaže Imagine Cuppočas súťaže Imagine Cup na česko-slovenskom finále v Bratislavezhodnotenie konferencie IIT.SRCvíťazné tímy česko-slovenského finále súťaže Imagine Cupprezentácia na konferencii IIT.SRC

Fotografie