CSIDC 2006

NatuLore

Tu si môžete pozrieť priebežnú správu, ktorú sme posielali organizátorom CSIDC vo februári 2006, a tiež abstract záverečnej správy, ktorú sme zaslali v apríli 2006.

Interim report

Final Report — Abstract

Správy