CSIDC 2002
Informácie o projekte
Výsledky
Členovia tímu
Download
Fotky
Odkazy na súvisiace stránky