logo SPOT IT GOING BEYOND THE VISION LOSS BOUNDARIES

O projekte
Členovia tímu
Fotky
Správy
Odkazy
Poďakovanie


logo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
STU BA


   Naša vďaka patrí najmä pani docentke Márii Bielikovej za jej podporu a pomoc ako aj pánu docentovi Tiborovi Krajčovičovi za technickú podporu, Dušanovi Bernátovi za poskytnutie potrebného softvéru, Gabriele Koskovej za to, že nám vychádzala v ústrety, keď sme nestíhali zadania, pani upratovačke za udržiavanie nášho labáku v stave priateľnom pre prácu a všetkým z fakulty, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k projektu.
   Veľká vďaka patrí aj organizácii CEZAP-u a špeciálne nevidiacemu študentovi Peťovi Leckému, ktorý nám veľmi pomohol pri hľadaní témy projektu.
   V neposlednom rade by sme sa radi poďakovali aj spoločnosti Microsoft Slovakia za poskytnutie mobilného zariadenia ako aj čítačky RFID čipov, spoločnosti Orange za poskytnutie mobilného zariadenia a takisto predajni Fapel, ktorú sme veľmi často navštevovali najmä v záverečných fázach realizácie projektu.
© 2005 CSIDC team