Členovia tímu


Stretli sme sa v tomto zložení:

Mária Bieliková, PhD.Poradca fakulty a vedúci projektu
Martin DonovalTeam leader a.k.a. Hardwarista
Ladislav GažoČlen teamu a.k.a. Guru
Marek GregorČlen teamu a.k.a. Kernelhacker
Juraj ObertČlen teamu a.k.a. PR Manager

Styria musketieri
Zľava: Ladislav Gažo, Marek Gregor, Martin Donoval, Juraj Obert, Mária Bieliková