Odkazy


Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o samotnej súťaži, nasledujúcich ročníkoch, alebo predchádzajúcich súťažiacich z našej fakulty, kliknite na niektorý z týchto odkazov