STU Slovenská technická univerzita v Bratislave


Internetová stránka tímu, ktorý zastupoval STU v medzinárodnej počítačovej súťaži Computer Society International Design Competition 2004.

Pri riešení projektu CSIDC 2004 sme sa stretli so širokou podporou nášho okolia. Naše poďakovanie patrí predovšetkým docentke Márii Bielikovej ako aj celej Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Ďakujeme spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorá nám zapožičala smartphone Orange SPV E-200, poskytla vývojové nástroje, knižnice a cenné rady pri